Banská Štiavnica z oblakov

Dávnejšie som bol oslovený kolegami z Lama VR ohľadom spolupráce na jednom zaujímavom projekte, prostredníctvom ktorého by bolo možné prezentovať nové, netradičné pohľady na mesto Banská Štiavnica a podporiť nielen propagáciu mesta, ale aj samotné vzdelávanie / spoznávanie okolia pri ich prehliadaní.

Mesto Banská Štiavnica je v súčasnej dobre fotografmi často vyhľadávane a z prostredia ulíc, uličiek a priľahlého okolia vzniká množstvo fotografií a videí, ale prakticky sú to neustále opakujúce sa scenérie. A práve to bola inšpirácia pre vznik aplikácie Banská Štiavnica z oblakov, ktorej primárnym cieľom je ponúknuť záujemcom úplne nové a netradičné pohľady, ktoré denne nevidíme. Všetci dobre poznáme Google Street View, kde je možné sa poprechádzať v prostredí a spoznávať ho. V aplikácii Banská Štiavnica z oblakov je možná takáto prechádzka vo vzduchu.

Základ tvorí séria 3D pohľadov, prostredníctvom ktorých je možné priestor interaktívne prezerať v 360° horizontálne a 180° vertikálne a to z výšky niekoľkých desiatok metrov. Jednotlivé zábery sú obohatené o body, tzv. hot spoty, na ktoré je možné kliknúť a ktoré otvoria ďalší pohľad z iného miesta, alebo otvoria informačné okno s textom k danému objektu pri ktorom sa tento hot spot nachádza. Samotné informačné okno môže obsahovať okrem všeobecného textu aj prehrávanie zvuku, fotografie, prípadne vložené video, čím je možné vytvoriť komplexný multimediálny obsah k zvolenému prvku záujmu. Séria snímok z výšky, ich vzájomné logické prepojene a doplnenie hot spotov k najzaujímavejším objektom tvorí aplikáciu Banská Štiavnica z oblakov, ktorú je však možné prakticky neobmedzene rozširovať o a nové a nové pohľady, hot spoty, prípadne prepojiť už s existujúcimi aplikáciami, webmi, informačnými systémami.

Realizácia celého diela tvorí zber predovšetkým fotografií (čo je pomerne rýchle a napriek prvému dojmu aj jednoduché) a následné počítačové spracovanie do celku a doplnenie textových informácií (toto je už prácnejšie a trvá to dlhšie). Celkový výsledok môže vyzerať napríklad takto:

 

Otvoriť aplikáciu do celého okna

Výhody:

Možnosť jednoduchého vloženia celej aplikácie do existujúcich web stránok
Netradičné a neopozerané pohľady z hora
Zintenzívnenie emócie pri prehliadaní jemným zvukovým pozadím
Zatiaľ stále málo rozšírený podobný typ prezentácie miest a obcí
Efektívny zber údajov, ktorý sa dá realizovať v jeden pekný slnečný deň

Nevýhody:

Legislatíva a nariadenia, ktoré môžu obmedzovať isté lokality
V niektorých prípadoch v kancelárskom spracovaní sa nepodarí vytvoriť fotografiu 360/180

Ako je uvedené v nevýhodách, pri zbere fotografií je potrebné dodržiavať všetky aktuálne platné nariadenia a legislatívu, ktorá súvisí s takýmto typom prác. Podobné aplikácie sú veľmi vhodné pre prezentačné, vzdelávacie, ale tiež dokumentačné účely pre mestá, obce, alebo občianske združenia s konkrétnym objektom záujmu. Pokiaľ by ste zvažovali realizáciu podobného diela, môžete kontaktovať mňa, alebo kolegov z Lama VR.

Banská Štiavnica z oblakov vznikla za výraznej podpory spoločnosti Lana VR

https://lamavr.sk

https://www.facebook.com/lamaVR.sk

Pridať komentár k článku