Banská Štiavnica na historických mapách

Na obrázkoch nižšie je znázornená Banská Štiavnica na historických mapách od roku 1513 po súčasnosť. Na mapách ju nájdeme pod názvom: Selmecz Bánya, Schemnitz, resp. Banská Štiavnica. Historické mapy pochádzajú z dostupných zdrojov na internete. Viac informácií o starých mapách a ich vyhľadávaní opisuje na svojom blogu p. Kováčik:

http://janokovacik.blog.sme.sk/c/374579/prechadzka-storociami-s-mapami.html

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1513 - Tabula Hungariaea

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1740 v mierke 1:340000

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1742 v mierke 1:165000

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1747

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1783 - prvé vojenské mapovanie

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1787 v mierke 1:380000

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1789 v mierke 1:36000

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1811

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1822 v mierke 1:250000

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1839 - druhé vojenské mapovanie

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1869 v mierke 1:288000

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1869-1887 v mierke 1:25000

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1875 v mierke 1:288000

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1879 tretie vojenské mapovanie

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1833

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1885–1915 v mierke 1:75000

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1913 Hontianska župa

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1914 v mierke 1:750000

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1927 v mierke 1:70000

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1938

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1939 druhá republika

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1950 - historické letecké snímkovanie

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 1955 topografická mapa v mierke 1:25000

Banská Štiavnica na historických mapách

Rok 2015

http://janokovacik.blog.sme.sk/c/374579/prechadzka-storociami-s-mapami.html

http://mapire.eu/en/

http://maps.hungaricana.hu/en/

http://geoportal.sazp.sk/

http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/

Pridať komentár k článku