Automatické vytvorenie klikacej mapy z GIS prostredia

Vektorové údaje v GIS je možné jednoducho, prostredníctvom klikacej mapy (image map) publikovať v on-line prostredí bez inštalácie mapového servera. A nemusí to vždy znamenať prácne manuálne vyklikávanie plôch/polygónov na vyexportovanom finálnom obrázku/mape. Tie by sme aj tak nikdy netrafili presne s podkladom. Veľmi dlho som hľadal nenáročné a rýchle riešenie. V čase publikovania článku som našiel iba jedno jediné, ale pomerne uspokojivé.

Ide o modul pre softvér QGIS s názvom imagemapplugin, ktorý je voľne dostupný na nasledovnej adrese: https://github.com/rduivenvoorde/imagemapplugin

Modul sa nainštaluje do prostredia QGIS-u. Po vytvorení, alebo importe vektorových vrstiev a celkovej príprave projektu v GIS-e tak, ako ho chceme mať spustíme modul kliknutím na ikonku v menu:

Automatické vytvorenie klikacej mapy z GIS prostredia

Otvorí sa dialógové okno, kde je možné nastaviť niektoré parametre, ako rozmery exportovaného obrázka, atribút v odkaze (href parameter), atribúty pri onMouseOver, onMouseOut. Po stlačení tlačidla OK modul vygeneruje obrázok v zadaných rozmeroch a html súbor s kompletnou klikacou mapou a zvolenými atribútmi. Ak takto vytvorený html súbor editujeme a doplníme napr. knižnicou ImageMapster (http://www.outsharked.com/imagemapster) pre tzv. hover efekt jednotlivých klikacích plôch, môže nám, vzniknúť zaujímavá mapa/aplikácia.

Automatické vytvorenie klikacej mapy z GIS prostredia

Ukážka klikacej mapy židovského cintorína v Banskej Štiavnici.

http://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/zidovsky-cintorin/plan

Pridať komentár k článku