ArcView formáty

Priestorové údaje sú srdcom každej aplikácie ArcView. Nasledujú hlavné formáty priestorových údajov, ktoré môžete použiť v ArcView.

Shape formát ArcView. Je to formát údajov dodávaných spolu s ArcView. Ak v ArcView tvoríte vlastné priestorové údaje, ukladajú sa takisto vo formáte shape (obrysový súbor).

Coverage formát ARC/INFO. ARC/INFO je GIS program od ESRI, ktorý používajú tisícky organizácií na celom svete na manipuláciu, spravovanie a analyzovanie geografických informácií. Preto je formát coverage ("mapa") ARC/INFO najpopulárnejším a najširšie dostupným formátom priestorových údajov pre digitálne mapovanie a GIS. S ArcView sa môže pristupovať na takmer akékoľvek priestorové údaje uložené vo formáte ARC/INFO, vrátane údajov vytvorených v PC ARC/INFO.
Coverage ARC/INFO môže obsahovať viac než jednu triedu geografických prvkov. Napríklad coverage obsahujúca polygónové prvky, ako sú pozemky, môže obsahovať aj čiarové prvky, ktoré nesú informáciu o hraniciach medzi pozemkami. Ak pridáme k pohľadu coverage ARC/INFO, ktorá obsahuje viac ne. jednu prvkovú triedu, musíme rozhodnúť, ktorú triedu prvkov má téma predstavovať. Je to preto, že téma môže reprezentovať len jednu triedu prvkov z coverage. K pohľadu však môžeme pridať viacero tém, založených na rozličných prvkových triedach z tej istej ARC/INFO coverage. Coverage ARC/INFO pridávate do pohľadu rovnakým spôsobom ako pridávate shape súbor - kliknutím na tlačidlo Pridať tému (Add Theme).
Niektoré údaje ARC/INFO sú vo výmennom (Interchange) formáte ARC/INFO (.e00). ArcView obsahuje funkciu Importovať (Import) na konvertovanie týchto exportovaných súborov do coverage formátu, vhodného pre priame použitie v ArcView.
Vrstvy údajov v mapových knižniciach ARC/INFO alebo databázach spravovaných modulom ArcStorm. Niektoré databázy ARC/INFO sú usporiadané do knižníc uložených buď vo formáte ARC/INFO LIBRARIAN alebo v databázovom formáte modulu ArcStorm (Arc Storage Manager). V týchto knižniciach sú údaje coverage štruktúrované do rozličných vrstiev.
Grid formát ARC/INFO. Grid v ARC/INFO je dátový formát priestorových údajov typu bunkového rastra, zvlášť vhodný na znázornenie geografických fenoménov, ktoré sa v priestore spojito menia, ako je napr. terén. Aby ste mohli k pohľadu pridať grid ako rastrovú tému a pracovať s údajmi, ktoré obsahuje, použite voliteľný modul ArcView - Spatial Analyst. Ak nemáte modul Spatial Analyst, môžeme pridať grid do pohľadu ako jednopásmový rastrový obraz. Údaje spravované SDE (Spatial Database Engine). Údaje spravované priestorovým databázovým serverom SDE môžeme k pohľadu pridať pomocou štandardného rozšírenia ArcView s názvom Databázové témy (Database Themes). Toto rozšírenie zmení ArcView na klienta pre prehľadávanie, prezeranie a analyzovanie dátových súborov SDE.

add theme

Pridať komentár k článku