Prvé spustenie programu ArcView

Po otvorení ArcView sa otvorí okno s ponukou vytvorenia nového projektu, prípadne otvorenia exitujúceho. Na začiatok si vytvoríme as a blank project - obr. 1.

arcview

V ďalšom okne vyberieme views a pokračujeme záložkou View/ Add theme a vyberieme si adresár s súbormi a potom konkrétny súbor na zobrazenie - obr. 2.

add theme

Keď pridáte k pohľadu tému, ArcView ju nevykreslí okamžite. Tak máte možnosť zmeniť farbu použitú na vykreslenie témy alebo zmeniť iné vlastnosti témy predtým, ako ju zapnete. Zapnutie vykreslenia vyvoláme klikom na ikonku definovania farieb v ľavej lište - Legend Editor, kde môžeme nadefinovať farbu, výplň, typ legendy... Tým zobrazíme vybratý súbor - obr. 3.

view

Funkciou Zoom in - symbol lupy so znakom plus a Zoom out so znakom mínus slúžia na priblíženie a oddialenie obrazu - obr. 4.

view

Políčko Mierka (Scale) na pravej strane nástrojovej lišty momentálne neukazuje mierku tohto pohľadu. Aby mohla byť v ArcView správne uvedená mierka pohľadu, musí sa najprv oznámiť, v akých mapových jednotkách (t.j. súradnicové jednotky) sú priestorové údaje, ktoré ste pridali, uložené na disku. Priestorové údaje dodávané s ArcView sú uložené v desiatkových stupňoch. Zadaním čísla a stlačením enter sa mapa prepne do zvolenej mierky. Projekcia, mapové jednotky je možné nastaviť pomocou View/ Properties - obr. 5.

view properties

Jednotky sa nastavujú v časti Map units, projekcia v časti Projection. Potom, čo ste špecifikovali mapové jednotky, je možné nastaviť aj jednotky vzdialenosti (distance units) pohľadu. Sú to jednotky, v ktorých ArcView udáva vzdialenosti a rozmery pri práci s týmto pohľadom. Ak napríklad použijeme nástroj pre Merať (Measure) ktorý zmeria vzdialenosť medzi dvomi miestami na mape, sú výsledky uvádzané v jednotkách vzdialenosti. Jednotky si môžeme vybrať tak, aby boli vhodné pre typ úlohy, ktorú vykonávate. V tomto príklade vyberte z rozbaľovacieho zoznamu Jednotky vzdialenosti (Distance Units) jednotky Míle (Miles). Ak sú priestorové údaje v pohľade v desiatkových stupňoch, môže sa pre pohľad vybrať mapovú projekciu (map projection, v slovenskom rozhraní používaný pojem "zobrazenie").

Pridať komentár k článku