Arcgis, opis a práca s programom - úvod

Software firmy ESRI predstavuje v GIS priemysle štandard. Široká škála produktov môže slúžiť potrebám všetkých typov organizácií, od najmenších firiem s jedným zamestnancom až po najväčšie firmy s globálnym dosahom. Produkt je zložený z viacerých programových súčastí:

ArcGIS: odstupňovaný systém produktov pre spracovanie a využitie geografických informácií pre rôzne veľké skupiny užívateľov a ich rôzne nároky. Rodina produktov ArcGIS je tvorená sériou ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor ArcInfo), ArcSDE v úlohe brány na relačné geodatabázy a ArcIMS, aplikačným serverom pre umiestňovanie a poskytovanie geografických údajov a služieb na Internete.

ArcView GIS: najrozšírenejší GIS desktop software zameraný najmä na desktop mapping.

ArcExplorer: voľne šíriteľný prehliadač GIS dát.

ArcIMS (Internet Map Server): produkt umožňujúci publikáciu GIS dát prostredníctvom internetu.

ArcSDE: GIS brána do DBMS, pomocou ktorej je možné vytvárať a zdieľať viacužívateľské priestorové databázy v ľubovoľnom relačnom databázovom systéme (DBMS), ako je Oracle, SQL Server, Informix, DB2 alebo Sybase.

ArcCatalog: aplikácia zameraná na prehliadanie, organizovanie, distribuovanie a dokumentovanie GIS dát rôznych formátov; pomocou ľahko ovládateľného rozhrania ArcCatalog-u môže užívateľ obsah GIS databázy preskúmať veľmi rýchlo a jednoducho. Zjednodušene sa dá povedať, že ide o obdobu Explorer-u pre geografické dáta. Pohybovanie sa v adresároch štruktúry ArcCatalog-u je intuitívne a jednoduché. Štruktúra ArcCatalog-u je prehľadná:

arccatalog

ArcMap: aplikácia slúžiaca na vytváranie, editovanie, prezeranie, dotazovanie a analyzovanie geografických dát, rovnako ako na komponovanie a tlačenie máp.  ArcMap je aplikácia, ktorá slúži na vytváranie, editáciu, prezeranie, analyzovanie geografických informácií a v neposlednom rade aj na tvorbu mapových výstupov. Ide o hlavnú a najpoužívanejšiu aplikáciu desktopovej časti ArcGIS. Základná štruktúra ArcMap-u je:

hlavne_okno

Obsah – Table of Contens: zoznam všetkých vrstiev mapového dokumentu. Vrchná vrstva môže svojím obsahom prekryť obsah vrstvy pod ňou.

Vrstva – Layer: vrstva geografických informácií. Ak je vrstva zaškrtnutá, je zobrazená. Odškrtnutím jej zobrazenie vypneme.

Lišta nástrojov – Tools: základná lišta obsahujúca najčastejšie používané nástroje.

Mapové okno – Data View / Layout View: hlavné okno, v ktorom sa zobrazuje obsah vrstiev.

Dátový rám – Data Frame: zložka, v ktorej sú umiestnené vrstvy. V jednom mapovom dokumente môže byť viacero dátových rámov.

Predstavíme si základnú lištu nástrojov:

Lišta nástrojov Tools slúži na prehliadanie vrstiev geografických informácií.

lista_nastrojov

zoom Zoom In: priblíženie obsahu mapového okna.
zoomout

Zoom Out: oddialenie obsahu mapového okna.

pan Pan: posúvanie zobrazených vrstiev.
back Back: krok späť v zobrazení obsahu mapového okna.
forward Forward: krok dopredu v zobrazení obsahu mapového okna.
select_features Select Features: umožňuje vybrať jednotlivé prvky.
select_elements Select Elements: umožňuje vybrať, meniť rozmery a presúvať grafické objekty, umiestnené v mapovom okne.
identify Identify: nástroj slúži na identifikáciu prvkov vrstvy, t.j. zobrazenie ich atribútových hodnôt.
find Find: umožňuje vyhľadať prvky.
measure Measure: nástroj slúži na meranie vzdialeností v mapovom okne.

štart aplikácií ArcView 9

Po nainštalovaní ArcView 9 sa v Windows Štart menu automaticky vytvorí programová skupina ArcGIS, odkiaľ je možné spúšťať všetky hlavné aplikácie ArcView 9, ako ArcMap, ArcCatalog.

 

spustenie_arcgis

Pridať komentár k článku