Ako sa naučiť základy programovania?

Úvodom rovno napíšem, že nasledujúci článok je určený najmä pre ľudí, ktorí chcú svoje či už menšie, alebo väčšie dieťa naučiť sa základom programovania, ako počítačovo myslieť a ako získať základné znalosti o algoritmoch, cykloch, postupnosti krokov a mnohé ďalšie znalosti. Teda ide o úplné základy programovania a logického myslenia vôbec. Tie každý programátor bude časom potrebovať. Všetky nižšie uvedené stránky sú intuitívne, jednoduché a hravou formou podporujú programátorské zručnosti a znalosti.

 


Typingclub

https://www.typingclub.com

Naučte sa písať na počítači. Písanie na počítači takzvanou desaťprstovou hmatovou metódou je považované za najefektívnejšiu metódu výuky strojopisu. Naučíme sa tak písať rýchlo a efektívne bez toho, aby sme museli rozmýšľať nad umiestnením jednotlivých klávesov. TypingClub Ťa to naučí zábavnou formou a úplne zadarmo. Toľko k oficiálnemu zneniu zo stránky typingclub.com.

Portál pre písanie zábavnou formou je dostupný aj v slovenskom jazyku a ponúka množstvo kurzov pre získanie základných znalostí, ale tiež množstvo kurzov v anglickom jazyku, kde sa zase naučíte používanie špeciálnych znakov.

Typingclub

Typingclub

Typingclub

Typingclub

 


Galaxycodr

https://galaxycodr.com

Interaktívna vzdelávacia hra, vďaka ktorej sa zábavným spôsobom dieťa naučí algoritmické myslenie a základné princípy programovania. Design galaxie pozostáva z 10 planét, kde na každej z nich sa hráč naučí niečo nové. Je určená pre deti od 6 rokov ako vstup do kreatívneho sveta informačných technológií. Hravou formou sa dieťa dokáže naučiť používať postupnosť príkazov, cykly, zadávať rôzne vstupné parametre, ale tiež sa naučí orientovať sa v počítačovom priestore a v grafickom zobrazení. Všetky príkazy sa vkladajú do celku prostredníctvom blokov.

Galaxycodr

Galaxycodr

Galaxycodr

 


Scratch

https://scratch.mit.edu

Veľmi významný portál Scratch. Prostredníctvom skladania blokov s príkazmi, ako tomu bolo aj vo vyššie spomenutom galaxycodr.com vytvoríme napríklad animáciu, hru, prípadne svoj vlastný projekt. Scratch je navrhnutý najmä pre deti vo veku 8 až 16 rokov, ale používajú ho ľudia všetkých vekových kategórií. Schopnosť kódovať počítačové programy je dôležitou súčasťou gramotnosti v dnešnej spoločnosti. Keď sa ľudia učia programovať v Scratch, naučia sa dôležité stratégie pre riešenie problémov, navrhovanie projektov a vyjadrovanie myšlienok. Scratch je lokalizovaný aj v slovenskom jazyku, čo umožňuje používanie aj pre najmenších.

Scratch

Scratch

Scratch

 


Code

https://code.org

Nezisková organizácia Code.org® sa zameriava na zlepšovanie dostupnosti informatiky na školách a zároveň sa snaží dosiahnuť, aby sa informatike venovalo viac mladých žien a študentov zo slabo zastúpených skupín. Našou víziou je, aby mal každý žiak na každej škole príležitosť učiť sa informatiku, rovnako ako sa učí prírodopis, chémiu či matematiku. Code.org je ďalší skvelý nástroj pre učenie sa základov programovania. Učiteľom umožňuje zaregistrovať celú triedu a priradiť kurz a každému žiakovi dokáže skontrolovať parametre riešenia, ako rýchlosť, kvalitu, prípadne celkový stav riešenia úloh.

Code

Code

Code

Code

Code

 


iBobor

https://ibobor.sk

iBobor je známa informatická súťaž medzi študentami základných, ale aj stredných škôl. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky (Litva je krajina pôvodu) Bebras a po slovensky Informatický bobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov, zvýšiť logické myslenie, ktoré je v programovaní viac, než nutné. Aj keď táto súťaž prebieha raz ročne na jeseň, portál obsahuje aj archív úloh, ktoré si kedykoľvek môžete spustiť a otestovať si svoje znalosti.

iBobor

iBobor

iBobor

Foto: https://news.mit.edu/2019/mit-media-lab-introduces-scratch-3point0-0108

Pridať komentár k článku