Ako pozorovať polárnu žiaru na území Slovenska

Úvodom je potrebné napísať, že krásne jasne viditeľné polárne žiare voľným okom, aké poznáme zo severských oblastí sa u nás nevyskytujú. Pri dostatočnej dávke šťastia budete vidieť na oblohe maximálne jemný farebný závoj. V našich podmienkach sa skôr jedná o fotograficky viditeľné žiare. Často sa stane, že voľným okom nič nevidieť a samotná polárna žiara sa ukáže až na obrazovke fotoaparátu.

Monitoring aktivity Slnka

Záujemcovia, ktorí chcú vidieť žiaru, alebo ju aspoň odfotografovať odporúčam sledovať nasledovné stránky, prípadne mobilnú aplikáciu:

https://www.solarham.net

https://www.spaceweatherlive.com

https://aurora-alerts.com

Ako pozorovať polárnu žiaru na území Slovenska

www.solarham.net

Ako pozorovať polárnu žiaru na území Slovenska

www.spaceweatherlive.com

Dôležitý je ukazovateľ Bz, kolmá zložka IMF teda magnetického poľa oblaku zo Slnka. Pokiaľ hodnota Bz nadobudne záporné hodnoty, znamená to, že silové krivky IMF sa lepšie napojujú na zemské magnetické pole a teda častice môžu lepšie vstupovať do zemskej atmosféry. Na to, aby sme dokázali aspoň fotograficky zachytiť žiaru stačia hodnoty Bz od – 10 nT. Významná je však aj stálosť hodnoty. Ak hodnota netrvá dostatočne dlho, prípadne kolíše až ku kladným číslam, nebudeme mať šťastie ani na fotografiu.

Ďalší významný údaj je rýchlosť slnečného vetra. Všeobecne platí, že čím je rýchlosť vetra vyššia, tým lepšie a dokonca pri dostatočnej rýchlosti (800 – 900 km/s) stačí aj hodnota Bz okolo – 6 nT. Monitoring rýchlosti slnečného vetra je možné v reálnom čase sledovať na stránke:

https://www.swpc.noaa.gov/products/real-time-solar-wind

Ako pozorovať polárnu žiaru na území Slovenska

Monitoring slnečného vetra

Tretí významný parameter je hustota častíc na cm kubický. Ak je na 1 cm3 viac ako 14 – 16 častíc, ide o vysokú hodnotu. Pri pozorovaní polárnych žiar sa ešte stretneme s tzv. Kp indexom. Ten nadobúda hodnoty 0 až 9. Hodnota 0 znamená pokojný stav, hodnota 6 až 9 geomagnetickú búrku. Na území Slovenska potrebujeme aspoň hodnotu Kp indexu 6 a viac na zachytenie fotograficky a 7 - 8 pre viditeľnosť voľným okom.

Významná je tiež hemisférická sila (energetický príkon geomagnetickej aktivity) uvádzaná v niektorých aurorálnych monitoroch. Pokiaľ hodnota presahuje 100 GW, je geomagnetická búrka už dosť silná a umožňuje viditeľnosť polárnej žiary z našich končín. Všetky údaje je možné sledovať na tejto stránke: https://www.spaceweatherlive.com

Pri všetkých parametroch nesmieme zabudnúť na ten najdôležitejší a to smerovanie žiary, resp. poloha tzv. aurorálneho oválu. Pravidelne aktualizovaný tvar sledujeme na https://www.solarham.net/oval.htm. Pokiaľ vzniká červená zóna a zasahuje nad úroveň medzi Švédsko a Fínsko je veľmi pravdepodobné, že ju od nás bude možné pozorovať nízko nad severným horizontom.

Všetky vyššie spomenuté parametre majú najmä orientačný charakter. Predpovedanie viditeľnosti žiare obzvlášť v polohách Slovenska je ťažké. Modelovanie pohybu slnečného vetra je aj napriek modernej technike mimoriadne náročné a preto aj napriek perspektívne vhodným podmienkam nemusíme nič vidieť. Šťastie však praje pripraveným :-)

Ako pozorovať polárnu žiaru na území Slovenska

Monitoring aurorálneho oválu

Posledná voľným okom viditeľná polárna žiara na Slovensku bola 5.11.2023 - https://www.dkubinsky.sk/clanok/polarna-ziara-nad-banskou-stiavnicou

Ako pozorovať polárnu žiaru na území Slovenska

Ilustračný obrázok polárnej žiary

Máte skúsenosti s pozorovaním polárnej žiary na území Slovenska? Napíšte mi e-mail, alebo nechajte komentár v diskusii.

Pridať komentár k článku