Ako napísať vedecký článok?

Neodmysliteľnou súčasťou výskumu a vedy sú publikácie. Všetky zistené výsledky, objavy a zistenia je žiaduce publikovať. Výskum nemá zmysel, ak sa o ňom nedozvie široká odborná, ale aj laická verejnosť. Aj napriek existencii mnohých vedeckých časopisov, hlavná forma a metodika písania článkov je rovnaká. Drobné odlišnosti vidíme vo formátovaní textu, spôsobe uvádzania citácií, či grafickom prevedení príloh. Hlavná štruktúra článkov je však všade totožná. Nižšie uvedené manuály by mohli pomôcť zorientovať sa v problematike písania článkov pre začínajúcich vedeckých pracovníkov, doktorandov, učiteľov a všetkých, ktorí chcú napísať a úspešne publikovať svoju prácu vo vedeckých a uznávaných časopisoch.

academicWriting.gif

doctoralStudents.gif

gettingPublished.gif

scientificPaper.gif

successfulWriting.gif

0205651925.jpg

0321846125.jpg

0321993217.jpg

Pridať komentár k článku