3D fotky na Facebooku

V jednom zo starších článkov som písal o možnosti vytvorenia vlastnej virtuálnej prehliadky na základe API rozhrania Google Street View - Vlastná virtuálna prehliadka pomocou technológie Google Street View. Často sa stretávam s otázku, ako nahrať sférickú fotografiu na Facebook a vytvoriť tam interaktívnu virtuálnu prehliadku. Hoci postup tvorby sférickej fotografie je úplne totožný ako som písal vo vyššie uvedenom článku, pre nahratie takejto fotografie na Facebook je potrebné spraviť ešte pár dodatočných úprav. Ale zhrňme si informácie z môjho staršieho článku:

1: Fotenie lokality – zber fotiek

Tu sa nemení absolútne nič. Väčšina z nás disponuje len klasickým foťákom, alebo smartfónom a nemáme žiadne špeciálne kamery a objektívy. Zariadenie stačí umiestniť na statív (ak ho nemáme, tak stačí aj pevná ruka) a jednoducho odfotografovať všetko okolo s dostatočným prekryvom snímok pre neskoršie spájanie – aspoň 10 % až 20 %.

2: Vytvorenie 180°/360°panorámy / sférickej fotografie

Taktiež ďalší postup vytvorenia sférickej fotografie je rovnaký, aký som opísal v článku: Vlastná virtuálna prehliadka pomocou technológie Google Street View. Preferujem softvér PTGui - http://www.ptgui.com, alebo AutoDesk Stitcher Unlimited - http://www.360facil.com/eng/panorama-software-edition-commercial-autodesk-stitcher-unlimited.php (obrázok č. 1) pre jednoduchosť a veľmi slušný potenciál automatického spájania.

Ukážka projektu v prostredí AutoDesk Stitcher Unlimited

Obrázok 1: Ukážka projektu v prostredí AutoDesk Stitcher Unlimited

 

Aj keď softvér poskytuje možnosť automatizovaného spájania snímok, v praxi sa málokedy stane, že automatické spojenie vytvorí požadovaný finálny produkt – sférickú fotografiu. Vtedy je potrebné pristúpiť k manuálnemu spojeniu pomocou identifikácie rovnakých bodov na oboch snímkach (obrázok č. 2).

Ukážka projektu v prostredí AutoDesk Stitcher Unlimited

Obrázok 2: Ukážka projektu v prostredí AutoDesk Stitcher Unlimited – manuálne spájanie

 

Po spojení všetkých fotografií výslednú sférickú fotografiu exportujeme ako obrázok. Môže vyzerať ako fotografia nižšie a bude mať pomer strán 2:1. Dodatočný post-processing v zmysle úpravy kontrastu, jasu, farebnosti je určite na mieste, aby fotografia pôsobila čo najprofesionálnejšie. (obrázok č. 3).

Sférická fotografia

Obrázok 3: Sférická fotografia

 

Takto pripravenú snímku musíme pred uploadom na Facebook ešte upraviť, inak bude pridaná ako klasická fotografia bez možnosti interaktivity. Je potrebné zmeniť EXIF metaúdaje vytvoreného súboru. Existuje na to mnoho softvérov a malých utilitiek, mne sa osvedčila utilita Exif Pilot (obrázok č. 4) - https://www.colorpilot.com/exif.html

Ukážka zmeny EXIF metaúdajov

Obrázok č. 4: Ukážka zmeny EXIF metaúdajov – (Obrázok: https://www.colorpilot.com/exif.html)

 

V metaúdajoch vyhľadáme sekciu Photosphere a nastavíme jednotlivé parametre: Use panorama viewer – True a Panorama projection type – equirectangular (obrázok č. 5). Zmeny uložíme. Takto zmenený súbor je pripravený pre nahratie na Facebook.

Zmeny EXIF metaúdajov – Photosphere

Obrázok 5: Zmeny EXIF metaúdajov – Photosphere

 

3: Upload na Facebook

Súbor jednoducho pridáme ako bežnú fotografiu. Facebook automaticky podľa EXIF zistí, že ide o sférickú fotografiu a prispôsobí tomu ďalší proces nahrávania a spracovania. Hneď po začatí nahrávania vidíme ikonu indikujúcu, že ide fotografiu 360°/180° (obrázok č. 6).

Upload na Facebook

Obrázok 6: Upload sférickej fotografie na Facebook

 

Po nahratí fotografie kliknutím na ikonu označujúcu sférickú fotografiu môžeme zmeniť základný / štartovací pohľad (obrázok č. 7 a 8).

Upload na Facebook

Obrázok 7: Upload sférickej fotografie na Facebook s následnou možnosťou editácie

 

Upload na Facebook

Obrázok 8: Nastavenie štartovacieho pohľadu

 

Facebook umožňuje interaktívny pohyb v tejto fotografii – vytvorí z nej unikátnu pohyblivú 3D fotografiu. V smartfónoch a mobilných zariadeniach sa fotografia hýbe v závislosti na polohe a manipulácii so zariadením. Umožňuje tak nadobudnúť pocit, že užívateľ je v priestore na mieste fotografovania. Marketingový potenciál tejto funkcie je mimoriadne zaujímavý najmä pri prezentácii hotelov, reštaurácií, ale aj rôznych múzeí, miest a objektov. Pri prezeraní noviniek je väčšia šanca, že užívateľa zaujme práve interaktivita a pohyb fotografie. Preto táto technológia je vhodná pre rôzne firemné biznis stránky. Určite je to vhodné aj pre predaj nehnuteľností, kde touto technológiou môžeme vytvoriť virtuálnu prehliadku predávaného domu, či bytu a inzerovať ju na tejto sociálnej sieti.

 


Facebook 3D fotografie

Všetko vyššie spomenuté sa týka sférických fotografií, ktoré zachytávajú priestor 360 ° horizontálne a 180 ° vertikálne. Facebook však podporuje ešte ďalšiu variantu a to 3D fotografie. Postup ich prípravy a nahrávania je odlišný. Ak si neviete predstaviť, čo to tá 3D fotografia je, na linku nižšie je skupina na Facebooku, kde ich je možné nájsť veľmi veľa.

https://www.facebook.com/groups/3dphotographs/

Celý princíp spočíva v tom, že Facebook vie určiť, ktorá časť fotografie je bližšie pri objektíve a ktorá ďalej a podľa toho s ňou pri pohybe myšou, alebo zmenou polohy pri manipulácii smartfónu pohybuje. Užívateľ tak získa priestorový vnem. Postup nižšie dokumentuje, akým spôsobom táto technológia funguje.

 

1 - Príprava fotografie objektu

Akúkoľvek fotografia je vhodná, aby sa z nej stala 3D fotka. Samozrejme niektoré sú náročnejšie na spracovanie, iné nie. Prečo je tomu tak bude jasné po prečítaní ďalších krokov. Nižšie je ukážka testovacej klasickej fotografie bez špeciálnych úprav (obrázok č. 9).

Testovacia fotografia pre 3D fotku

Obrázok 9: Testovacia fotografia pre 3D fotku

2 – Príprava hĺbkovej mapy (depth map)

Aby Facebook vedel, ktorá časť fotografie je blízko a ktorá ďalej musí mať súbor, ktorý mu túto informáciu poskytne – depth map súbor. Ide o súbor, kde pomocou farby rozlíšime vzdialenosti. Svetlá farba indikuje blízkosť a tmavá vzdialenosť. Existuje viac spôsobov, ako je možné hĺbkovú mapu získať, napr. on-line služba: http://depthy.me, či rôzne softvéry. Dá sa spraviť aj v grafickom editore ako Photoshop, no vyžaduje to istú dávku zručnosti. Výsledok môže vyzerať podobne, ako je na obrázku 10.

Testovacia fotografia pre 3D fotku

Obrázok 10: Depth map obrázok - ukážka

 

3 – Upload na Facebook

Ak máme pripravené obidva súbory, je potrebné ich správne premenovať:
Fotografia objektu: nazovsuboru.jpg
Depth map: nazovsuboru_depth.jpg

V tomto prípade nazovsuboru môže byť čokoľvek. Hĺbková mapa sa ale musí volať rovnako, ako súbor fotografie, akurát je tam doplnená identifikácia _depth. Takto pripravené dva súbory prenesieme do nahrávania. Facebook pri štarte nahrávania automaticky detekuje, že sa jedná o 3D fotografiu (obrázok č. 11)

Automatické vytvorenie 3D fotky Facebookom

Obrázok 11: Automatické vytvorenie 3D fotky Facebookom

 

Aj napriek tomu, že tento typ fotografie neumožňuje interaktívny pohyb v „celom priestore”, je to nepochybne zaujímavý nástroj, ako zaujať publikum a pritiahnuť návštevníkov na svoje stránky. Využitie tejto technológie na prezentáciu svojho produktu, alebo len osviežiť výpis noviniek má marketingový potenciál.

Ak premýšľate o podobnom fotografovaní vašich priestorov, objektov a miest a potrebujete poradiť, alebo pomôcť pri spracovaní sférickej fotografie, alebo 3D fotografie môžete mi kedykoľvek napísať.

Pridať komentár k článku