3D model ArcGIS - ArcScene

Nasledujúca úloha bude pozostávať z vygenerovania 3D modelu a následného prekrytia s ortofotosnímkou, čím dosiahneme 3D pohľad na krajinu. Budeme potrebovať nasledovné údaje:

Vektor vrstevníc s priradeným výškovým údajom a leteckú snímku – oba podklady musia byť umiestnené v súradnicovom systéme.

Spustíme aplikáciu ArcScene, kliknutím na Štart/ArcGIS/ArcScene. Do aplikácie pripojíme dáta:

Klikneme na Scene layers pravým tlačidlom a zvolíme Add Data... a pridáme vrstvu vrstevníc.

ArcScene

Z vrstevním budeme ďalej generovať Tin – teda digitálny model reliéfu. Zapneme okno 3D Analist zvolením v časti Tools / Extensions... Následne pokračujeme v dialógovom okne 3D Analist, kde po kliknutí zvolíme Create / Modify TIn a Create TIN From Features...

ArcScene

V dialógovom okne je pre nás dôležitá časť Layers, kde označíme vrstvu vrstevníc, ktorú sme už v predchádzajúcich krokoch načítali a časť Height Source – teda stĺpec, ktorý definuje výšky. (zvektorizované vrstevnice s údajom o výške obsahujú stĺpec, kde je tento údaj zapísaný – napr. ID, VYSKA, NADM_VYS a podobne). Časť Output TIN – zvolíme pomenovanie TINu a cestu, kde bude uložený. Po vygenerovaní TIN môžeme vypnúť zobrazenie vrstevníc, ako aj samotný TIN.

ArcScene

Opätovne cez Add Data… tentokrát pridáme ortofotosnímku. Klikneme pravým tlačidlom na ortofotsnímku ako vrstvu v zozname vrstiev a zvolíme Properties…

ArcScene

Prejdeme do záložky Base Heights a zvolíme možnosť Obtain heights for layer from surface a vyhľadáme name vygenerovaný TIN. Potvrdíme kliknutím na OK.

Výsledné zobrazenie 3D modelu preloženého ortofotsnímkou je možné exportovať ako obrázok: File / Export Scene / 2D.

 

ArcScene

Pridať komentár k článku

DANO: Vsetko sa da :) nebudem sa tu rozpisovat, je to na dlhsie a mozno napisem o tom niekedy blog. V rychlosti skuste pozriet toto: https://blogs.otago.ac.nz/si-geology/2013/08/08/creating-a-topo-profile-and-blank-cross-section-using-arcgis/

Jaro: paráda si myslím, ale chcem sa opýtať, či by sa následne nedal z toho vygenerovať výškový profil napr.z bodu A-A´