3D model územia

Ako prvé pomocou modulu Display/STRETCH vytvoríme stretch obrázok z digitálneho modelu terénu obr. č. 1.

stretch

Obrázok 1:

Vygeneruje sa obr. podobný obr. č.2.

stretch

Obrázok 2:

Teraz cez funkciu Display/ORTHO urobíme 3D model reliéfu. Ako Surface image nadefinujeme digitálny model reliéfu, Use drap image bude vytvorený stretch a output image bude výsledný 3D model. Pre lepšie farebné rozlíšenie výšok si môžme nadefinovať vlastnú paletu a pripojiť ju v časti Palette file/User defined obr. č. 3.

ortho

Obrázok 3:

Output bude vyzerať ako na obr. č. 4.

orthotmp

Obrázok 4:

Pridať komentár k článku