Cover photo
meniny Dnes je: 15.9.2019, meniny má: Jolana

Dizertačná práca | Evička

Vymedzenie mikropovodia tajchu Evička

Územie zaberá plochu celkom 1,370 km2, je ohraničené rozvodnicou s celkovou dĺžkou 5 169m. Vodná nádrž Evička je druhá najstaršia nádrž z piargskej skupiny. Prvé zmienky o nej pochádzajú z r. 1638. Z pôvodných troch zberných jarkov sa zachoval už iba jeden v dĺžke 1,35 km (Hydroconsult, 1991).

Povodie tajchu Evička

Orientácia Celková plocha [km2] Celkový podiel [%]
Sever 0,142 10,02
Severozápad 0,238 17,44
Západ 0,146 10,70
Juhozápad 0,244 17,86
Juh 0,270 19,72
Juhovýchod 0,181 13,28
Východ 0,073 5,38
Severovýchod 0,076 5,60
Spolu 1,370 100

Povodie tajchu Evička - orientácie svahov

Sklon Celková plocha [km2] Celkový podiel [%]
0° - 1° 0,141 10,07
1° - 3° 0,373 27,24
3° - 7° 0,680 49,70
7° - 12° 0,093 6,86
12° - 17° 0,034 2,52
17° - 25° 0,031 2,28
25° - viac° 0,018 1,33
Spolu 1,370 100

Povodie tajchu Evička - sklony svahov

Kategória krajinnej štruktúry Celková plocha [km2] Celkový podiel [%]
Lúky, lúčne porasty 0,507 37,04
Lesný porast - listnatý 0,315 22,99
Nelesná drevinová vegetácia 0,057 4,16
Lesný porast - ihličnatý 0,179 13,06
Lesný porast - zmiešaný 0,016 1,16
Zastavané územie 0,156 11,38
Orná pôda 0,067 4,89
Vodná plocha 0,073 5,32
Spolu 1,370 100

Povodie tajchu Evička - kategórie druhotnej krajinnej štruktúry

Historické batymetrické údaje

Zdrojom dát o pôvodnom, historickom reliéfe dna nádrže bola historická mapa pre výpočet kubatúr s názvom "Evička rybník – Štiavnické Bane" z roku 1971 v mierke 1:1000.

Súčasné batymetrické údaje

Terénny výskum na vodnej nádrži Evička prebehol 15.10.2011. Bola zvolená metodika merania hĺbky akustickým zariadením, bol použitý dvojlúčový sonar. Meranie bolo vykonávane priamo z plavidla.

Fotogaléria: tajch Evička a povodie

Mapové a grafické výstupy z výskumu

Kompletné podklady na stiahnutie vo formáte zip [20 Mb]

kompletné podklady na stiahnutie vo formáte zip

HYDROCONSULT (1991): Banskoštiavnická oblasť – štúdia, Bratislava.

Webhosting, domény, servery

Tagy článkov

  arcgis     idrisi     grass     dem     qgis     umb     publikacie     geomedia     konferencia     dizertacka     surfer     analyzy     facebook     web     gis     hypso     tajchy  

Kristina - V sieti ta mam

Kontakt
|
Vyhľadávanie
|
HTML5
|
CSS

webmaster: posta@dkubinsky.sk

Tvorba web stránok

Web stránky, e-shopy a aplikácie efektívne, funkčne, jednoducho - postavené na vlastnom redakčnom systéme.

Web stránky a E-shopy efektívne, funkčne, jednoducho...

Návrat hore