Digitány model reliéfu (DMR3.5) na Google mape - 50 % priehľadnosť