Dvojfaktorové overenie v PHP

Zadaj verifikačný kód generovaný aplikáciou Google Authenticator.
Pre pridanie oprávnení do telefónu naskenujte QR kód.

Verifikačný kód