Galéria

Všetko krásne sa na svete zrodilo z lásky k žene. (Maxim Gorkij)|Láska, podobne ako život, nie je pohodlný a pokojný stav, ale veľké a nádherné dobrodružstvo. (Fayol)|Dal by som všetko čo viem za polovicu toho, čo nepoznám. (Descartes)|Životná múdrosť je - dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré sú v súlade s vekom. (Picasso)|Viera je katedrálou, láska nemocnicou, ale bez nádeje by obe boli len cintorínom. (Charles Peguy)|