Galéria

Všetko krásne sa na svete zrodilo z lásky k žene. (Maxim Gorkij)|Viera je katedrálou, láska nemocnicou, ale bez nádeje by obe boli len cintorínom. (Charles Peguy)|Keby sme len čakali na stretnutie s ideálom, stratili by sme celý život v čakárni. (Pitigrilli)|Dal by som všetko čo viem za polovicu toho, čo nepoznám. (Descartes)|Musíme si byť trocha podobí, aby sme si rozumeli, ale aj trocha rozdielní, aby sme sa milovali. (Jean Jacques Rousseau)|