Galéria

Musíme si byť trocha podobí, aby sme si rozumeli, ale aj trocha rozdielní, aby sme sa milovali. (Jean Jacques Rousseau)|Hlboko ľúbiť jedným smerom znamená viac ľúbiť všetkými ostatnými smermi. (Anne-Sophie Swetchine)|Kto nerozumie jednému pohľadu, nepochopí ani dlhé vysvetľovanie. (arabské príslovie)|Je veľký rozdiel medzi prvou láskou a okamihom, keď na láske prvýkrát záleží. (neznámy autor)|Keď uvidíš obra, pozri sa najprv na pozíciu slnka, aby to nebol len tieň trpaslíka. (Von Hardenberg)|