Galéria

Jednoduchšie je vládnuť národom, než vychovať štvoro detí. (Winston Churchill)|Životná múdrosť je - dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré sú v súlade s vekom. (Picasso)|Dal by som všetko čo viem za polovicu toho, čo nepoznám. (Descartes)|Každý človek sa rodí ako dvojča: ten, ktorý je, a ten, za koho sa pokladá. (Martin Kessel)|Keď človek nežije podľa svojich myšlienok, skončí premýšľaním ako žije. (Gabriel Marcel)|