Galéria

Čím menšie je srdce, tým viac nenávisti prechováva. (Victor Hugo)|Životná múdrosť je - dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré sú v súlade s vekom. (Picasso)|Viera je katedrálou, láska nemocnicou, ale bez nádeje by obe boli len cintorínom. (Charles Peguy)|Každý človek sa rodí ako dvojča: ten, ktorý je, a ten, za koho sa pokladá. (Martin Kessel)|Dal by som všetko čo viem za polovicu toho, čo nepoznám. (Descartes)|