Galéria

Odkiaľ máme život? Z lásky. bez čoho by sme boli stratení? Bez lásky. Čo nám pomôže všetko prekonať? Láska. (Goethe)|Skutočná múdrosť je v poznaní vlastnej nevedomosti. (Sócrates)|Láska, podobne ako život, nie je pohodlný a pokojný stav, ale veľké a nádherné dobrodružstvo. (Fayol)|Kto nerozumie jednému pohľadu, nepochopí ani dlhé vysvetľovanie. (arabské príslovie)|Veľké duše majú vôľu, tie malé len priania a túžby. (čínske porekadlo)|