Galéria

Když někdo zachrání jediný život, je to, jako by zachránil celý svět; když někdo zničí jediný život, je to, jako by zničil celý svět. (Talmud)|Keď človek nežije podľa svojich myšlienok, skončí premýšľaním ako žije. (Gabriel Marcel)|Zovretou päsťou stisk ruky nevymeníš. (Indira Gandhi)|Veľké duše majú vôľu, tie malé len priania a túžby. (čínske porekadlo)|Životná múdrosť je - dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré sú v súlade s vekom. (Picasso)|