Galéria

Čím menšie je srdce, tým viac nenávisti prechováva. (Victor Hugo)|Viera je katedrálou, láska nemocnicou, ale bez nádeje by obe boli len cintorínom. (Charles Peguy)|Kto nerozumie jednému pohľadu, nepochopí ani dlhé vysvetľovanie. (arabské príslovie)|Láska, podobne ako život, nie je pohodlný a pokojný stav, ale veľké a nádherné dobrodružstvo. (Fayol)|Keby sme len čakali na stretnutie s ideálom, stratili by sme celý život v čakárni. (Pitigrilli)|