Cover photo
meniny Dnes je: 18.12.2017, meniny má: Sláva, Slávka

Publikačná činnosť - citácie

P. Bitušík, R. Pipík, K. Trnková, K. Szarlowicz, M. Jakubowska, W. Reczynski, J. Majer, K. Thomková, T. Chamutiová, F. Šporka, D. Starek, R. Milovský, J. Šurka, L. Hamerlík

Sedimenty banskoštiavnických vodných nádrží ako archív historických zmien prostredia, Sedimenty vodných tokov a nádrží, zborník prednášok z VIII. konferencie s medzinárodnou účasťou

1) Full text s citáciou
2) Full text citovaného článku
3) Full text citovaného článku
4) Full text citovaného článku


PaedDr. Pavel Hronček, PhD., prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.

Relics of manual rock disintegration in historical underground spaces and their presentation in mining tourism, Acta Montanistica Slovaca, ročník 21, č. 1, 2016, 53 - 66

1) Full text s citáciou
2) Full text citovaného článku


Ing. Valentín Sočuvka, Ing. Yvetta Velísková, PhD.

Možnosti stanovenia hrúbky a objemu dnových sedimentov vodných nádrží, Acta hydrologica slovaca, ročník 15, č. 2, 2014, 370 - 378

1) Full text s citáciou
2) Full text citovaného článku


Ing. Tatiana Kaletová, PhD., Bc. Zuzana Némethová

Determination of surface runoff from the modelled area - Environment, Earth and Ecology Vol. 1 No. 1 (2017), 61-66

1) Full text s citáciou
2) Full text citovaného článku


Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

Poľnohospodár - spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ročník 61 | číslo 3 | 18. november 2016

1) Full text s citáciou


RNDr. René Putiška, PhD., Mgr. Ivan Dostál, PhD., Mgr. David Kušnirák, PhD.

Modelovanie dna vodných nádrži za pomoci elektrickej odporovej tomografie. VUVH: Manažment povodí a povodňových rizík 2015 a Hydrologické dni 2015 - zborník

1) Full text s citáciou
2) Full text citovaného článku
2) Full text citovaného článku


Konthoujam James Singh

Area Submergence of Tipaimukh Dam, India. International Journal of Engineering Technology Science and Research, Volume 4, Issue 3, March 2017

1) Full text s citáciou
2) Full text citovaného článku


RNDr. Karol Weis, PhD.

Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, číslo 4 | december 2016

1) Full text s citáciou


Hosting zadarmo od WebSupport.sk

James Blunt - Postcards

Kontakt
|
Vyhľadávanie
|
HTML5
|
CSS

webmaster: posta@dkubinsky.sk

štatistiky prístupov

Tvorba web stránok

Web stránky, e-shopy a aplikácie efektívne, funkčne, jednoducho - postavené na vlastnom redakčnom systéme.

Web stránky a E-shopy efektívne, funkčne, jednoducho...

Návrat hore